TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
MDK

Więcej o naszym Towarzystwie

Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury jest zintegrowaną częścią struktury MDK. Jest to grupa kilkudziesięciu osób, które wspólnie z kadrą MDK razem działają dla dobra dzieci i młodzieży, która chce rozwijać swoje zainteresowania i kształtować swoje widzenie świata. Za kilka lat właśnie ci młodzi ludzie, będą decydowali o ważnych sprawach dotyczących nas wszystkich, mieszkańców Stargardu. Im lepsze stworzymy im warunki do rozwoju i samorealizacji, tym lepszymi ludźmi będą jak dorosną. Od 2010 roku uzyskaliśmy status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO. Daje nam to nie tylko prestiż, ale także możliwość pozyskiwania funduszy na działalność statutową w postaci odpisów podatkowych. Ściśle współpracujemy z kadrą zatrudnioną w MDK, zatrudniamy instruktorów, którzy prowadzą różnorodne zajęcia. Staramy się aby nie istniał podział na kadrę i uczestników Towarzystwa a MDK. Działamy wspólnie, dążymy do tego samego celu, wzajemnie się wspierając.

Kamieniem węgielnym TP MDK były 33 osoby, które zebrały się w dniu 29.03.2007 roku w jednej z sal MDK w Stargardzie. Spotkanie to było Zebraniem Założycielskim Stowarzyszenia. Odczytano na nim projekt Statutu przygotowany przez grupę inicjatywną i poddano go pod dyskusję. W trakcie dyskusji zmieniono kilka proponowanych zapisów i po głosowaniu jednomyślnie Statut przyjęto. Członkowie – założyciele powołali Komitet Założycielski i skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej towarzyszenia. Wniosek Komitetu Założycielskiego o nadanie TP MDK osobowości prawnej został rozpatrzony ostatecznie przez Sąd Rejonowy w Szczecinie w dniu 27.07.2007 roku.

Stowarzyszenie TPMDK zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000285348.

Zarząd TP MDK

Prezes TP MDK

Robert Iżewski

Wiceprezes TP MDK

Iwona Furmańczyk

Sekretarz

Jacek Jankowski

1,5 % DLA TP MDK!

Towarzystwo Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury
ul.  Portowa 3
73-110 Stargard

K R S: 0000 285 348
N I P: 854 232 60 21
Regon: 320 436 505
tel.:  91 834 43 02
email: tpmdk@wp.pl

PEKAO S.A.  I O. w Stargardzie 91 1240 3901 1111 0010 1621 0854

 

Skład komisji rewizyjnej stanowią: 

Agnieszka Makowska – przewodnicząca komisji
Bożena Kurczewska – członek komisji

  • Statut Towarzystwa Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury
    w Stargardzie
  • Informacja publiczna o darowiznach otrzymanych w 2021 roku

1,5% KRS: 0000 285 348

ul. Portowa 3
73-110 Stargard

telefon / fax: 91 834 43 01

sekretariat@mdk.stargard.pl

Skip to content