Koło plastyczne „Dali”

Koło plastyczne DALI

Celem działalności koła jest rozbudzenie zainteresowań uczestników w dziedzinie sztuk plastycznych. Ważne jest także, aby dzieci zapoznały się z zagadnieniami z zakresu historii sztuki i kultury, z różnorodnymi technikami plastycznymi oraz uczenie praktycznego stosowania zdobytych umiejętności w kompozycjach płaskich i przestrzennych. Uczestnicy biorą udział w wystawach, plenerach i konkursach krajowych i zagranicznych. Ponadto wychowanie aktywnych odbiorców sztuki pomaga wyłonić szczególnie uzdolnioną młodzież i udzielić im pomocy w przygotowaniu do egzaminów o profilu plastycznym.

nauczycielka

Emma Bernadetta Babiak

Koło plastyczne „Dali” prowadzone jest przez Emmę Bernadettę Babiak, która jest technikiem form użytkowych. Dyplom zdobyła w 1986r, w PL Sztuk Plastycznych w Koszalinie. Pracę z dziećmi i młodzieżą rozpoczęła w roku 1994. W Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie zajęcia prowadzi od 2001 roku. Koło plastyczne „Dali” swoją działalność zapoczątkowało w Filii MDK na stargardzkim Osiedlu Pyrzyckim.

zdj. Maciej Dura-Pomarański

Skip to content