NASZE SZOPKI – idea i przesłanie

          Idea Szeptającej Szopki  w swej istocie jest ideą  PODZIELNEJ   MIŁOŚCI.

     „Szept” odnosi się do tajemnicy słów, jakie wypowiadają dzieci przynosząc do Szopki własnoręcznie wykonane Baranki i Aniołki. Barankom powierzają tajemnicę ,  czego chciałyby najbardziej dla siebie, Aniołkom- czego chciałyby najbardziej dla tych , których kochają szczególnie, którzy są dla nich szczególnie ważni.

       Baranki i Aniołki to nie klony zaczarowanych Dżinów. Nie należy ich tak traktować. Tego dotyczą wcześniejsze rozmowy z dziećmi w pracowni.  Są one raczej rodzajem  alter ego , naszej cichej kryjówki, gdzie skrywamy i szukamy prawdy o nas samych. Każdy Baranek jest inny, choć jest częścią owczarni, każdy Aniołek jest inny , choć jest częścią orszaku.

      Dzieciństwo to początek drogi, na której co rusz pojawiają się drogowskazy z kłopotliwymi napisami   sugerującymi wybór                                                                                 „mieć”  czy   „być”.

          W pracownianych rozmowach stawiamy sobie pytanie , czy możliwe jest do zrealizowania pragnienie posiadania „wszystkiego”, skoro na tym świecie niektóre rzeczy  wzajemnie się  wykluczają. Buduje nas wybór z narzucającej się  „obfitości”. Stajemy się tym, co wybieramy. Aby te wybory miały swoją wewnętrzną logikę, nie były chaotyczne,  nie były zakładnikiem „chwili” ,muszą być ukierunkowane, w miarę stałe w czasie. Proponując dzieciom rozmowę z ich „wewnętrznymi Barankami” zachęcam ich do tego, aby zastanowiły się nad tym, czego najbardziej pragną nie tylko na dziś, w tym roku , ale nad tym , co będzie dla nich ważne w roku następnym i następnym…

  Wspomniane wcześniej drogowskazy to stały dylemat.  W  naszych rozmowach w pracowni stawiamy sobie np. pytanie – czy mówiąc „kocham zwierzęta” nie chcemy mieć jakiegoś czworonoga   dla siebie, czy raczej chcemy być   

dla  niego , być jego przyjacielem, w przyszłości zostać nawet weterynarzem. Stan posiadania zadawala, ubezpiecza, ale czy potrafi dać wyczerpującą odpowiedź na pytanie – kim chcemy być, kim się stajemy i kim ostatecznie jesteśmy.

        Sprawa stawianych pytań , odpowiedzi i wyborów nie jest prosta, także w życiu dorosłym, dotyka bowiem rzeczy fundamentalnej, dotyczy naszej wolności, tego , jak ją rozumiemy. Świat niezwykle sugestywnie zapewnia nas, że jesteśmy tego i tamtego „warci”, że to i tamto nam się „należy”, ciągle przesuwając horyzont zaspokojenia. Czy wolność jest  ustawiczną ucieczką  OD  jakiegoś „braku”, czy raczej ucieczką od  „nadmiaru” , mozolną rezygnacją z tego , co nieistotne w drodze  KU temu , co naprawdę ważne.

    Rozmowa   z Barankiem to  swoiste czyszczenie,  rodzaj „higieny marzeń” , lekcja tego, aby kochać siebie mądrze .

      Wektor tej rozmowy skierowany jest do środka , rozmowa z Aniołkiem wektor ten odwraca, pozornie skierowana jest w kontrze do naszego  ego. Anioł wykracza poza to, co „nasze”, poza to , co już znane, już „przyswojone”. Rozmowa z Aniołkiem uczy, że być  dla  siebie  to jednak w istocie  być  sobą dla innych .

 Tego  uczy  PODZIELNA  MIŁOŚĆ  .Bogactwo dzielone zawsze się dopełnia, jest niewytłumaczalnym  brakiem straty.

   Anioł to istota „wolna od materii”. Ubieramy go jednak w ludzkie kształty, jednocześnie przyznajemy , że  jest „ zgoła    kimś    innym”.

  Podobnie jak Baranek, Anioł stawia pytanie o wybór:  powierzchowny  banał  czy głębsze  znaczenie?

  Byt Anioła jest bytem „pomiędzy” :  obrazem  i  znaczeniem, wiedzą i  tajemnicą, bytem i  niebytem.

        Jego istotą jest zatem dwubiegunowość . To od nas zależy czy bieguny te ustawimy  w porządku  h o r y z o n t a l n y m  czy  w e r t y k a l n y m

Tradycyjną szopkę ze zwierzętami można podziwiać w Naszym Młodzieżowym Domu Kultury w Sali Kominkowej.

Szopkę z zabytkami można podziwiać w Urzędzie Miejskim przy ulicy Czarnieckiego 17 od 14 grudnia 2023 r.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content