KARTA ZGŁOSZENIA

Zapoznaj się z regulaminem festiwalu

Klauzula informacyjna RODO

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j)

Przejdź do formularza

Dalej

Dalej

Dalej

Dalej

Skład zespołu

Następny członek zespołu

Dalej

Dane solisty

Dalej

Dalej

Opiekun artystyczny

Dalej

Utwór zgłoszony do konkursu:

Dalej

Dalej

Załącz potwierdzenie wpłaty w formacie PDF.

Dalej

Dalej