PRACOWNIA CERAMIKI I RZEŹBY

Pracownia Ceramiki i Rzeźby

Celem pracowni jest rozwijanie wrażliwości oraz umiejętności kreacji plastycznej dzieci w oparciu o takie ceramiczne formy przestrzenne i reliefowe, które uczą dostrzegania różnic między „prawdą sztuki”; a „prawdą natury”. Takie podejście chce eliminować chęć kopiowania natury. Dzieci posługując się gotowymi formami gipsowymi na bazie prostych brył geometrycznych – kula, stożek, jajo – muszą wychodzić od pewnej formy abstrakcji, która zmusza do dystansu w stosunku do otaczających form natury. W ten sposób powstają niepowtarzalne „wcielenia” zwierząt (baranki, króliki, koniki, jeże, kury, koty, ryby, renifery, łosie ) oraz postaci ludzkich (anioły).

nauczycielka

TERESA BABIŃSKA

Pracownia Ceramiki i Rzeźby prowadzona jest przez Panią Teresę Babińską. Ukończyła ona studia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w zakresie historii sztuki oraz studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu w zakresie grafiki warsztatowej, specjalność – techniki metalowe. Uprawiane techniki artystyczne przez Panią Teresę Babińską to: malarstwo, grafika, rzeźba, ceramika, a także ilustracja książkowa.

Skip to content